فیزیوتراپی در منزل مینی سیتی | حامد احمدی گل *۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱*

تصاویر فیزیوتراپی زانو
تصاویر فیزیوتراپی زانو
تیر ۲۳, ۱۳۹۸

فیزیوتراپی در منزل  مینی سیتی

فیزیوتراپی در  منزل مینی سیتی :  هدف از این فیزیوتراپی دیدگاه منحصر به فرد فیزیوتراپیست از بیمار و شناخت ویژه اش از عملکرد و ساختار طبیعی بدن در کنار معاینه و ارزیابی دقیق به وی این توانایی را میدهد تا بیماران را در جهت رسیدن به اهدافی مانند پیشگیری از بیماری ها، تطابق افراد با محیط کار، افزایش کیفیت زندگی افراد، کاهش نیاز به برخی جراحی ها و درمان های دارویی طولانی مدت که عوارضی نیز درپی دارند، سوق دهند.

فیریوتراپی در منزل مینی سیتی

فیزیوتراپی در منزل مینی سیتی

فیزیوتراپی در  منزل مینی سیتی  برای زنان باردار برخلاف آن چه تصور می شود ، بسیار مفید است. دوران بارداری دوران خوابیدن و عدم فعالیت نیست. زنان در این دوره می توانند به فعالیت خود ادامه دهند و با انجام تمریناتی در طی بارداری به سلامت خود کمک نمایند.همان گونه که می دانید در دوران بارداری بدن یک خانم دچار تغییرات هورمونی و فیزیکی می شود. این تغییرات برای نگهداری جنین در حال رشد ضرورری است. اما همین موضوع  یکی از علل کمرد درد و درد های عضلانی زنان باردار می باشد.دردوران بارداری مشکلاتی برای زنان باردار ایجاد می شود.

این مشکلات می تواند : کمر درد ، ورم اندام ها ، شلی در مفاصل ، کاهش تعادل و … باشد.

فواید فیزیوتراپی در منزل مینی سیتی برای  زنان باردار

فیزیوتراپی در منزل مینی سیتی برای رفع مشکلات دوران بارداری اهمیت زیادی دارد. فیزیوتراپی به خاطر ارائه تمرینات ورزشی خاص ، زنان باردار را برای تحمل دوران بارداری آماده می کند.

از جمله فوایدی که فیزیوتراپی در زنان باردار دارد به شرح ذیل می باشد :

** سهولت در زایمان و کاهش نیاز به انجام جراحی

** کاهش استرس مادر

**کنترل افزایش وزن مادر

** کاهش یافتن زمان زایمان

** بالا رفتن استقامت قلبی و عروقی

**کاهش ناراحتی های این دوره از جمله : خستگی ، تهوع ، ورم اندام ، گرفتگی ، درد پاها و کمر

 

فیریوتراپی در منزل مینی سیتی

**بعد از تایید حاملگی می توان به کیلینیک فیزیوتراپی مراجعه کرد و یا درخواست فیزیوتراپی در منزل مینی سیتی  را به صورت تلفنی کرد . زمان ایده آل برای ارجاع زنان باردار هفته ۱۲ تا ۱۴ بارداری می باشد. در صورت مراجعه به موقع می توانید از عواقب بعدی پیشگیری نمایید.

**تمرین در حین بارداری و پس از زایمان ، برای به حداقل رساندن اختلالات و کمک به مادر جهت حفظ عملکرد مطلوب طراحی می شود. انجام تمرینات بارداری در آب به شدت توصیه می شود. چون برای مادر بسیار ایمن است ، و دمای بدن او بیش از حد بالا نمی رود. تمرینات فیزیوتراپی در زنان باردار مزایای زیادی به همراه دارد.

 در این دوران چند مورد از تغییراتی که در سیستم اسکلتی-عضلانی ایجاد می‌شوند و نیاز به تمرینات تخصصی توسط فیزیوتراپ خانم در منزل  را افزایش می‌دهند شامل:

**همزمان با رشد جنین به تدریج عضلات شکم تحت کشش قرار میگیرند و تکرار این کششها در زنانی که چندین زایمان داشته‌اند منجر به کاهش تن عضلات شکم میشوند که وجود این عامل همراه با تغییرات عمده‌ی هورمونی میتواند منجر به جدا شدگی عضلات مستقیم شکمی از ناحیه لاینه البه آ شود.
**به علت تغییرات هورمونی شلی لیگامانی ایجاد می‌شود که باعث تحریک پذیری مفاصل و بروز مشکلات و صدمات به انها شود. در این بین مفاصل کمری، لگنی و اندام تحتانی که وظیفه تحمل وزن را برعهده دارند بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
**در دوران بارداری وزن رحم بر روی عضلات کف لگن می‌باشد که منجر به پایین افتادن کف لگن حدود ۲.۵ سانتی متر می‌شود. علاوه بر این فشار ممتد در مراحل زایمان فشار وارده بیشتر میشود بنابراین ممکن است هنگام وضع حمل و خروج نوزاد علاوه بر تحت کشش قرار گرفتن عضلات کف لگن، پارگی نیز رخ دهد.

باید بدانید که :

**در دوران بارداری و پس از زایمان، به علت بزرگ شدن پستان‌ها و وضعیت های بدنی خاصی که فرد هنگام مراقبت و نگهداری از فرزند به صورت تکراری به خود میگیرد شانه ها گرد شده و به قدام حرکت میکنند، قوس مهره های گردنی افزایش پیدا کرده و سر به جلو متمایل میشود.
**همچنین به علت افزایش وزن رحم و محتویاتش، مرکز ثقل بدن به جلو و بالا متمایل شده که به خود منجر به افزایش قوس مهره‌های کمری و پشتی می‌شود. پس از زایمان، تغییرات ایجاد شده معمولا به طور خود به خودی تصحیح نمی‌شود و این پوزیشن های بارداری ممکن است به عنوان یک پوزیشن یاد گرفته باقی بماند و عادت شود. یکی دیگر از عواملی که منجر به دائمی شدن این پوزیشن می شود بغل کردن دائمی بچه میباشد.
**در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان ممکن است اختلالات و ضایعاتی نیز همانند جداشدگی عضله مستقیم شکمی، سنروم خروجی قفسه سینه، ادم بارداری و بروز سندروم‌های فشاری، التهابات مفاصل لگن، کمردرد ، زانو درد، اختلالات عضلات کف لگن، بی اختیاری ادرار ، واریس، ایمبالانس‌های عضلانی و … ایجاد شوند که در مطالب بعدی به طور مفصل توضیح داده خواهند شد.

فیزیوتراپی در منزل شهر قدس  برای بیماران پارکینسون

فیزیوتراپی در منرل شهر قدس  برای  ﺑﯿﻤﺎران پارکینسون ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ آﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﻼﻟﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد:

**ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ، اﺻﻼح ﻧﺤﻮه راه رﻓﺘﻦ، ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻻﻧﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎت.

**بﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎی تسهیل عصبی عضلانی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد و ﺣﺘﻤﺎ در ﻗﺴﻤﺖ چرخشی اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮد و زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﻣﯿﺘﻮان از ﺗﻤﺮﯾﻦ درﻣﺎﻧﯽ در ﻓﺮﯾﻢ (ﺗﻌﻠﯿﻖ درﻣﺎﻧﯽ) ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ. از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮔﻠﻮﺑﺎل ﮐﻪ در آن اﻧﻘﺒﺎض ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻮآدر و ﻫﻤﺴﺘﺮﯾﻨﮓ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.

ﻧﮑﺘﻪ: یکی از مهمترین برنامه های درمانی فیزیوتراپی  در منزل شهر قدس برای بیماران مبتلا به پارکینسون انجام ورزش  های مناسب میباشد.

**ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ از تحریکات الکتریکی فانکشنال رو ﻋﻀﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺣﺴﺎس ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

فیریوتراپی در منزل مینی سیتی

**ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎران پارکینسون ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺮاس اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ و ﯾﮏ دﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ در اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﯾﮏ پا ﺟﻠﻮ و ﯾﮏ ﭘﺎ ﻋﻘﺐ در اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺿﺒﺢ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺘﻤﯿﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﺗﮑﻨﯿﮏ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی دوﻃﺮﻓﻪ و ﮐﺮاس تسهیل عصبی عضلانی اﺳﺖ.

**ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺮﺧﺶ ﺗﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺘﻮان از ﭼﺮخ ﻣﺴﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮدی زﯾﺮ ﭘﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎراﻟﻞ ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﻨﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ.

**ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر یک تکه چوب داد و از ﺧﻮاﺳﺖ که چوب را دو دﺳﺘﯽ و اﻓﻘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻪ را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ وﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ.

فیزیوتراپی در منزل شهرری برای بیماری های پوستی و سوختگیها

اگر محل سوختگی بزرگ باشد و به طور خاص زمانی که این سوختگی روی مفاصل قرار داشته باشد، ممکن است به فیزیوتراپی در منزل شهرری برای انجام تمرین‌های کششی بر روی مفاصل نیاز باشد تا به این ترتیب بتوان عضلات را قوی کرده و هماهنگی آن‌ها را افزایش داد.

ترمیم سوختگی با فیزیوتراپی در منزل شهرری :

ترمیم سوختگی با فیزیوتراپی در منزل شهرری  می‌تواند برای بیمارانی که از سوختگی در بخش‌های بزرگی از بدن یا مفاصل اصلی رنج می‌برند، مفید و مناسب باشد. سوختگی می‌تواند باعث سفت شدن پوست، ایجاد جراحت‌های ناشی از آسیب در بافت‌ها، و سایر تغییرات شود که ممکن است حرکت آزادانه اعضای بدن را دچار مشکل کند. در طول فیزیوتراپی، متخصص ها  می‌توانند به بیمار برای درک چگونگی بهبود وضعیت و بازیابی حرکت عضلات خود در طول دوره ریکاوری پس از سوختگی کمک فراوان کنند.

در مواردی که نیاز به پیوند پوست یا انجام  انواع عمل جراحی وجود دارد، متخصصین  می‌توانند به بیماران درباره بهترین تمرین‌های لازم در طول عمل جراحی و دوره بهبود پس از آن توصیه‌های لازم را ارائه کنند. در این رابطه ممکن است برخی فعالیت‌های فیزیوتراپی همچون ماساژ عضو بتواند به خلاص شدن بیمار از درد سوختگی و جراحت‌های ایجاد شده بر روی پوست کمک کند. فیزیوتراپی یک جزء اصلی از دوره ریکاوری بیمارانی است که دچار سوختگی شدید شده‌اند. بیمارانی که از فیزیوتراپی استفاده می‌کنند باید از نظر سلامتی در شرایط با ثبات قرار داشته باشند.

حامد احمدی گل – متخصص فیزیوتراپی 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 + نه =