فیزیوتراپی در منزل مینی سیتی | حامد احمدی گل *۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱*

تصاویر فیزیوتراپی زانو
تصاویر فیزیوتراپی زانو
جولای 14, 2019
فیزیوتراپی منزل تهران
فیزیوتراپی در منزل ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
آوریل 4, 2021
تصاویر فیزیوتراپی زانو
تصاویر فیزیوتراپی زانو
جولای 14, 2019
فیزیوتراپی منزل تهران
فیزیوتراپی در منزل ۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱
آوریل 4, 2021

فیزیوتراپی در منزل  مینی سیتی

فیزیوتراپی در  منزل مینی سیتی :  هدف از این فیزیوتراپی دیدگاه منحصر به فرد فیزیوتراپیست از بیمار و شناخت ویژه اش از عملکرد و ساختار طبیعی بدن در کنار معاینه و ارزیابی دقیق به او این توانایی را می دهد تا بیماران را در جهت رسیدن به اهدافی مانند: پیش گیری از بیماریها، تطابق بیماران  با محیط کار، افزایش کیفیت زندگی اشخاص ، کاهش نیاز به برخی جراحیها و درمانهای دارویی طولانی مدت که عوارضی نیز درپی دارند، سوق دهند.

فیریوتراپی در منزل مینی سیتی

فیزیوتراپی در منزل مینی سیتی

فیزیوتراپی در  منزل مینی سیتی  برای زنان باردار برخلاف آن چه تصور می شود ، بسیار مفید است. دوران بارداری دوران خوابیدن و عدم فعالیت نیست. زنان در این دوره می توانند به فعالیت خود ادامه دهند و با انجام تمریناتی در طی بارداری به سلامت خود کمک نمایند.همان گونه که می دانید در دوران بارداری بدن یک خانم دچار تغییرات هورمونی و فیزیکی می شود. این تغییرات برای نگهداری جنین در حال رشد ضرورری است. اما همین موضوع  یکی از علل کمرد درد و درد های عضلانی زنان باردار می باشد.دردوران بارداری مشکلاتی برای زنان باردار ایجاد می شود.

این مشکلات می تواند : کمر درد ، ورم اندام ها ، شلی در مفاصل ، کاهش تعادل و … باشد.

فواید فیزیوتراپی در منزل مینی سیتی برای  زنان باردار

فیزیوتراپی در منزل مینی سیتی برای رفع مشکلات دوران بارداری اهمیت زیادی دارد. فیزیوتراپی به خاطر ارائه تمرینات ورزشی خاص ، زنان باردار را برای تحمل دوران بارداری آماده می کند.

از جمله فوایدی که فیزیوتراپی در زنان باردار دارد به شرح ذیل می باشد :

** سهولت در زایمان و کاهش نیاز به انجام جراحی

** کاهش استرس مادر

**کنترل افزایش وزن مادر

** کاهش یافتن زمان زایمان

** بالا رفتن استقامت قلبی و عروقی

**کاهش ناراحتی های این دوره از جمله : خستگی ، تهوع ، ورم اندام ، گرفتگی ، درد پاها و کمر

 

فیریوتراپی در منزل مینی سیتی

**بعد از تایید حاملگی می توان به کیلینیک فیزیوتراپی مراجعه کرد و یا درخواست فیزیوتراپی در منزل مینی سیتی  را به صورت تلفنی کرد . زمان ایده آل برای ارجاع زنان باردار هفته ۱۲ تا ۱۴ بارداری می باشد. در صورت مراجعه به موقع می توانید از عواقب بعدی پیشگیری نمایید.

**تمرین در حین بارداری و پس از زایمان ، برای به حداقل رساندن اختلالات و کمک به مادر جهت حفظ عملکرد مطلوب طراحی می شود. انجام تمرینات بارداری در آب به شدت توصیه می شود. چون برای مادر بسیار ایمن است ، و دمای بدن او بیش از حد بالا نمی رود. تمرینات فیزیوتراپی در زنان باردار مزایای زیادی به همراه دارد.

 در این دوران چند مورد از تغییراتی که در سیستم اسکلتی-عضلانی ایجاد می‌شوند و نیاز به تمرینات تخصصی توسط فیزیوتراپ خانم در منزل  را افزایش می‌دهند شامل:

**همزمان با رشد جنین به تدریج عضلات شکم تحت کشش قرار میگیرند و تکرار این کششها در زنانی که چندین زایمان داشته‌اند منجر به کاهش تن عضلات شکم میشوند که وجود این عامل همراه با تغییرات عمده‌ی هورمونی میتواند منجر به جدا شدگی عضلات مستقیم شکمی از ناحیه لاینه البه آ شود.
**به علت تغییرات هورمونی شلی لیگامانی ایجاد می‌شود که باعث تحریک پذیری مفاصل و بروز مشکلات و صدمات به انها شود. در این بین مفاصل کمری، لگنی و اندام تحتانی که وظیفه تحمل وزن را برعهده دارند بیشتر در معرض آسیب قرار می‌گیرند.
**در دوران بارداری وزن رحم بر روی عضلات کف لگن می‌باشد که منجر به پایین افتادن کف لگن حدود ۲.۵ سانتی متر می‌شود. علاوه بر این فشار ممتد در مراحل زایمان فشار وارده بیشتر میشود بنابراین ممکن است هنگام وضع حمل و خروج نوزاد علاوه بر تحت کشش قرار گرفتن عضلات کف لگن، پارگی نیز رخ دهد.

باید بدانید که :

**در دوران بارداری و پس از زایمان، به علت بزرگ شدن پستان‌ها و وضعیت های بدنی خاصی که فرد هنگام مراقبت و نگهداری از فرزند به صورت تکراری به خود میگیرد شانه ها گرد شده و به قدام حرکت میکنند، قوس مهره های گردنی افزایش پیدا کرده و سر به جلو متمایل میشود.
**همچنین به علت افزایش وزن رحم و محتویاتش، مرکز ثقل بدن به جلو و بالا متمایل شده که به خود منجر به افزایش قوس مهره‌های کمری و پشتی می‌شود. پس از زایمان، تغییرات ایجاد شده معمولا به طور خود به خودی تصحیح نمی‌شود و این پوزیشن های بارداری ممکن است به عنوان یک پوزیشن یاد گرفته باقی بماند و عادت شود. یکی دیگر از عواملی که منجر به دائمی شدن این پوزیشن می شود بغل کردن دائمی بچه میباشد.
**در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان ممکن است اختلالات و ضایعاتی نیز همانند جداشدگی عضله مستقیم شکمی، سنروم خروجی قفسه سینه، ادم بارداری و بروز سندروم‌های فشاری، التهابات مفاصل لگن، کمردرد ، زانو درد، اختلالات عضلات کف لگن، بی اختیاری ادرار ، واریس، ایمبالانس‌های عضلانی و … ایجاد شوند که در مطالب بعدی به طور مفصل توضیح داده خواهند شد.

فیزیوتراپی در منزل شهر قدس  برای بیماران پارکینسون

فیزیوتراپی در منرل شهر قدس  برای  ﺑﯿﻤﺎران پارکینسون ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ آﻧﻬﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻘﻼﻟﺸﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮای ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد:

**ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ، اﺻﻼح ﻧﺤﻮه راه رﻓﺘﻦ، ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻻﻧﺲ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎت.

**بﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ از اﻟﮕﻮﻫﺎی تسهیل عصبی عضلانی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد و ﺣﺘﻤﺎ در ﻗﺴﻤﺖ چرخشی اﻟﮕﻮﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮد و زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻀﻼت ﻣﯿﺘﻮان از ﺗﻤﺮﯾﻦ درﻣﺎﻧﯽ در ﻓﺮﯾﻢ (ﺗﻌﻠﯿﻖ درﻣﺎﻧﯽ) ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ. از ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮔﻠﻮﺑﺎل ﮐﻪ در آن اﻧﻘﺒﺎض ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻮآدر و ﻫﻤﺴﺘﺮﯾﻨﮓ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.

ﻧﮑﺘﻪ: یکی از مهمترین برنامه های درمانی فیزیوتراپی  در منزل شهر قدس برای بیماران مبتلا به پارکینسون انجام ورزش  های مناسب میباشد.

**ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯿﺘﻮان ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ از تحریکات الکتریکی فانکشنال رو ﻋﻀﻼت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺣﺴﺎس ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻤﺮﯾﻦ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

فیریوتراپی در منزل مینی سیتی

**ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎﻻﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎران پارکینسون ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺮاس اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ و ﯾﮏ دﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ در اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﯾﮏ پا ﺟﻠﻮ و ﯾﮏ ﭘﺎ ﻋﻘﺐ در اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺗﻮﺿﺒﺢ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺘﻤﯿﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﺗﮑﻨﯿﮏ دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی دوﻃﺮﻓﻪ و ﮐﺮاس تسهیل عصبی عضلانی اﺳﺖ.

**ﺣﺮﮐﺎت ﭼﺮﺧﺶ ﺗﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪاﻣﻬﺎ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻮدﻣﻨﺪ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯿﺘﻮان از ﭼﺮخ ﻣﺴﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺮدی زﯾﺮ ﭘﺎی ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎراﻟﻞ ﺑﺎر ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﻨﻪ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و اﻧﺪاﻣﻬﺎی ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ.

**ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر یک تکه چوب داد و از ﺧﻮاﺳﺖ که چوب را دو دﺳﺘﯽ و اﻓﻘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺎﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻨﻪ را ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ وﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ.

فیزیوتراپی در منزل شهرری برای بیماری های پوستی و سوختگیها

اگر محل سوختگی بزرگ باشد و به طور خاص زمانی که این سوختگی روی مفاصل قرار داشته باشد، ممکن است به فیزیوتراپی در منزل شهرری برای انجام تمرین‌های کششی بر روی مفاصل نیاز باشد تا به این ترتیب بتوان عضلات را قوی کرده و هماهنگی آن‌ها را افزایش داد.

ترمیم سوختگی با فیزیوتراپی در منزل شهرری :

ترمیم سوختگی با فیزیوتراپی در منزل شهرری  می‌تواند برای بیمارانی که از سوختگی در بخش‌های بزرگی از بدن یا مفاصل اصلی رنج می‌برند، مفید و مناسب باشد. سوختگی می‌تواند باعث سفت شدن پوست، ایجاد جراحت‌های ناشی از آسیب در بافت‌ها، و سایر تغییرات شود که ممکن است حرکت آزادانه اعضای بدن را دچار مشکل کند. در طول فیزیوتراپی، متخصص ها  می‌توانند به بیمار برای درک چگونگی بهبود وضعیت و بازیابی حرکت عضلات خود در طول دوره ریکاوری پس از سوختگی کمک فراوان کنند.

در مواردی که نیاز به پیوند پوست یا انجام  انواع عمل جراحی وجود دارد، متخصصین  می‌توانند به بیماران درباره بهترین تمرین‌های لازم در طول عمل جراحی و دوره بهبود پس از آن توصیه‌های لازم را ارائه کنند. در این رابطه ممکن است برخی فعالیت‌های فیزیوتراپی همچون ماساژ عضو بتواند به خلاص شدن بیمار از درد سوختگی و جراحت‌های ایجاد شده بر روی پوست کمک کند. فیزیوتراپی یک جزء اصلی از دوره ریکاوری بیمارانی است که دچار سوختگی شدید شده‌اند. بیمارانی که از فیزیوتراپی استفاده می‌کنند باید از نظر سلامتی در شرایط با ثبات قرار داشته باشند.

فیزیوتراپی دست راست در منزل مینی سیتی

از آ نجایی که تعداد زیادی از افراد دنیا راست دست اند  بنابراین برای  کار درمانی و یا  فیزیوتراپی دست در منزل شهر قدس  ، پس از آسیب برای بازگشت به زندگی  روزمره و برگشت به  استقلال فردی  بسیار حائز اهمیت است هم چنین باید گفت که  به دلیل کوچک بودن مفصل دست  ها و زیاد بودن  عضلات در این ناحیه  زمانیکه آسیبی به این ناحیه دست  وارد  میشود به  سرعا برای جلوگیری از خشک شدن مفاصل و یا حتی از کار افتادگی عضلات ،  درمان فیزیوتراپی دست در منزل مینی سیتی را شروع کرد .
در فیزیوتراپی  دست  در منزل شاید  یک دوره ی بی حرکتی لازم باشد پس از آن درمان های(  ضد التهاب ، ضد درد ، بهبود دامنه حرکتی و افزایش قدرت عضلانی)   را متخصص شروع خواهد کرد . اگر مفاصل  دست تان دچار خشکی شده باشند لازم است از نگه داشتن دست در حالتهای  برای افزایش دامنه ی حرکتی برای یک بازه ی زمانی مشخص استفاده نمود . جریانهای الکتریکی ضد درد و هم چنین لیزر های کم توان و پرتوان ، گرمایی و سرما و درمان دستی پیشنهاد می شود .

چه زمان باید درخواست  متخصص فیزیوتراپ برای فیزیوتراپی مچ دست در منزل را داد

باید اشاره کرد  که  هر دردی در مچ دستتان  نیاز به مراقبت های ویژه پزشکی ندارد پیچ خوردگی های کوچک و کشیدگی ها  کم معمولا با یخ درمانی و  استراحت و  حتی  با دارو های مسکن بدون نسخه درمان می شو ند . اما اگر  تورم و دردتان   بیش از چند روز طول کشید یا بدتر شو د حتما  باید به متخصص  مراجعه کنید .  باید توجه داشته باشید تاخیر در تشخیص و درمان میتواند منجر به عدم بهبودی کامل تان ، و  کاهش دامنه ی حرکتی  و ناتو انی در دراز مدت در فرد  شو د .

فیزیوتراپی دست چپ در منزل

 معمولا مسئولیت انجام حرکات  ظریف مانند :  نخ کردن سو ز ن ، بر عهده ی انگشت  و مچ تان  است  بنابراین در صورت ایجاد اختلال در ناحیه ی دست هایتان  ، تمامی عملکرد روزمره  بیمار  تحت الشعاع  قرار می گیرد .

فیزیوتراپی دست چپ شامل موارد مختلفی میباشد همچون  :

** بدست آ وردن دامنه حرکتی تمام مفا صل  ریز انگشتانتان  و هم چنین  مچ دستتان
** کاهش درد
** کاهش التهاب
** بدست ا وردن قدرت عضلانی ناحیه و عضلات ا طراف
** بدست آوردن حرکات فانکشنال و بازگردانی توانایی  بیمار  در انجام فعالیتهای  عادی   می باشد .

فیزیوتراپی دست  در منزل در انواع مختلف آسیب ها  عبارتند از  :

**شکستگیها پارگی و آ سیب تاندون پارگی و آ سیب عضلات و عصب
** آرتروز ها  و  انواع روماتیسم مفصلی
** بیماری های نو رلوژ ی
** بیماری های مادر زادی وغیره  می باشد که هدف  از آن افزایش توانایی اندام ها و رسیدن به عملکرد طبیعی و نرمال  است
فیزیوتراپی در منزل مینی سیتی

حرکات فیزیوتراپی دست در منزل کدام است

توانبخشی  و کاردرمانی  دست از آن جایی اهمیت پیدا میکند  که دست اشخاص تقریبا در تمامی کارهای روزمره شان
مورد استفاده است . کار های ساده ایی مانند : ( غذا خوردن/ لباس پوشیدن /  حمل اشیا / حمام کردن و غیره /)  که دراثر  اختلال در عملکرد دست بیماران می تواند برای آنها فلج کننده باشد .

در فیزیوتراپی دست در منزل  در مورد آسیبهای مختلف چه کار میکنند

در انواع شکستگی ها یا آسیب های جدی  عضلانی ،و  اگر تورم در عضوی را مشاهده کنید  ، ابتدا متخصص  حرکاتی را به شما  آموزش خواهد داد  به این صورت که :   که عضو  بالا تر از سطح بدن بوده و بتوانید با دامنه ی حرکتی ، کم تورم را تخلیه کرد .بعد از آن  حرکات کششی جهت جلوگیری از کوتاه شدن و یا چسبندگی اعضا استفاده میشود . پس از آن برای بازگشت به فعالیت های عادی  روزمره تمرینات تقویتی برای تمام عضلات و تکمیل دامنه ی حرکتی به  بیمار آموزش داده می شود .

 وظیفه متخصص فیزیوتراپی دست در منزل

فیزیوتراپی در منزل مینی سیتی

بعد از  جراحی در مچ دست هایتان  برای  تسریع در روند  بهبودی کامل و   در درمان آ ن یکسری تمرینات  و حرکات ساده در خانه   به  بیمار کمک می کند که دست آسیب دیده استقامت از دست داده  خود را بدست بی ا ورد و انگشت ها انعطاف پذیر شوند که آ موزش این حرکات و تمرین ها حتما باید زیر نظر یک متخصص   با تجربه و حرفه ای  ، فیزیوتراپی دست انجام شود و  حتما قبل ادامه یا انتخاب آن با متخصص  مشورت شود .
بعد از تشخیص میزان جراحت توسط متخصص با تجربه   از طریق رادیوگرافی حتما باید برای رسیدن به بهبودی کامل از  متخصص فیزیوتراپی حرفه ای کمک گرفته شود . در طول درمان متخصص میزان تو ر م و درد و حساسیتتان  و حتی میزان تغییر شکل مچ دست  بیمار را در نظر میگیرد و با حرکت دادن  آن میزان توانایی دست بیمار و قدرت و انعطاف پذیری آنرا می سنجد.

تعداد جلسات فیزیوتراپی در منزل

تعداد جلساتی که هرفرد باید تحت درمان فیزیوتراپی قرار گیرد با توجه به تشخیص فیزیوتراپیست معالج و شدت بیماری و شرایط هر فرد متفاوت است. بنابراین نمی توان تعدا جلسات را به طور دقیق بیان کرد.

انواع خدمات فیزیوتراپی در منزل

خدمات فیزیوتراپی در منزل انواع مختلفی دارند که در راستای بهبود و درمان آسیب‌های وارد شده به مفاصل و عضلات افراد بیمار انجام می‌شود

از میان انواع خدمات فیزیوتراپی در منزل می توانیم به آسیب های مفصلی، صدمات نورولوژی، دیسک کمر و گردن، پوکی استخوان، پارکینسون، ام اس، گلین باره، فلج مغزی و نخاعی، فلج بلز صورت اشاره نماییم.

 

علاوه بر این موارد، باید به معالجه آسیب های ورزشی، اعصاب مرکزی و محیطی، بیماری روماتیسم، فیزیوتراپی بیماران سکته مغزی، مشکلات عضلانی، فیزیوتراپی مخصوص برای زنان باردار، توانبخشی قلبی و تنفسی، کار درمانی، ماساژ در منزل اشاره کنیم.

فیزیوتراپی سکته مغزی به بیمار کمک می کند تا بتواند به نحو موثری از اندام های خود استفاده کند تا میزان وابستگی بیمار به اطرافیانش کاهش یابد.

 

در فیزیوتراپی از چه تکنیک هایی استفاده می شود؟

فیزیوتراپیست ها در ابتدا بیماری شما را ارزیابی می کنند ومشکلات شما را تشخیص می دهد  و به شما در بهبود مشکل کمک می کنند  در زیر به برخی از روش ها و تکنیک های متداول فیزیوتراپی در منزل اشاره شده است

 

-تمرینات تقویتی و حرکات اصلاحی

-باز پروری عضلات برای بهبود کنترل حرکتی

-آزاد سازی بافت همبندی – عضلانی  و ماساژ درمانی

-طب سوزنی

حامد احمدی گل – متخصص فیزیوتراپی 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 14 =