دپارتمان تخصصی فیزیوتراپی دکتر حامد احمدی گل

فیزیوتراپی تخصصی بعد از جراحی


فیزیوتراپی تخصصی در منزل


فیزیوتراپی بعد از تعویض مفصل زانو


فیزیوتراپی بعد ازتعویض مفصل لگن


فیزیوتراپی و کاردرمانی سکته مغزی


about-min

متخصص فیزیوتراپی بعد از جراحی تعویض مفصل زانو و لگن

  • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عضو انجمن فیزیوتراپی ایران
  • بهبودی عملکرد زانو و لگن بعد از جراحی
  • توانبخشی و بهبود بعد از سکته با فیزیوتراپی در منزل
  • ویزیت در مطب و منزل