فاکتورهای موثر بر شدت و گستردگی سکته مغزی

خرداد ۲۱, ۱۳۹۸
فیریوتراپی سکته مغزی

فیزیوتراپی سکته مغزی | حامد احمدی گل *۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱*

فیزیوتراپی سکته مغزی فیزیوتراپی سکته مغزی :سکته مغزی آسیب عصبی حاد ناشی از اختلال خونرسانی به قسمتی از بافت مغز که ناشی از انسداد رگ مغزی […]