جنس پلاتین از چیست

اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
عوارض پروتز

عوارض پروتز | حامد احمدی گل *۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱*

عوارض پروتز عوارض پروتز :تعویض  مفصل ران به عنوان یکی از پیشرفت های بزرگ در علم پزشکی محسوب می شود. اما همچنان خطرات و عوارض جانبی […]