بیمه و هرینه درمان و قیمت پروتز لگن

تیر ۱۶, ۱۳۹۸
قیمت پروتز لگن

قیمت پروتز لگن | حامد احمدی گل *۰۹۱۲۸۳۳۲۸۲۱*

قیمت پروتز لگن قیمت پروتز لگن: مفصل مصنوعی لگن نوعی پروتز است که معمولا از دو یا چند قطعه تشکیل شده است. یک پایه که در […]